Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Učební pomůcky

Dotace na pořízení učebních pomůcek sloužících k rozvoji talentu žáků škol v Kraji Vysočina. Za talentovaného či nadaného žáka se považuje automaticky žák ZUŠ, nebo žák jiné školy, který se umístil ve školním roce 2019/2020 nebo 2020/2021 v okresním kole soutěží a olympiád nejhůře do 3. místa.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 01. 2022 do 28. 01. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), které jsou zařazené v rejstříku škol a školských zařízení a neprobíhá u nich řízení o výmazu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořízení učebních pomůcek investičního charakteru, které škola nemá k dispozici a které potřebuje k zajištění rozvoje talentu žáků (např. pořízení mikroskopu, hudebního nástroje, dronu, softwaru, PC a jiného inovativního, specializovaného či moderního zařízení).
  • Žádost může být zaměřena pouze na pořízení jedné pomůcky.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 50 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 100 000 Kč.

  • Minimální podíl příjemce činí 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt zaměřený na jednu pomůcku. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny tyto projekty vyřazeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru