Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina — Územní plány — Program na podporu pořízení návrhů územních plánů obcí Kraje Vysočina

Dotace na podporu zpracování rozvojového dokumentu – územního plánu především pro malé obce, a to z důvodu zajištění dalšího rozvoje obce. Existence územního plánu je mnohdy i nezbytnou podmínkou pro získání dotace na investiční projekty do nejrůznějších programů státu a EU.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 03. 2024, 08:00:00 do 05. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných aktivit:

 • K naplňování účelu programu je podporována následující aktivita:

  • První pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání celého správního území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 43 a následujících zpracovaného v souladu se standardem vybraných částí územního plánu dle metodického pokynu MMR zveřejněném na stránkách www.mmr.cz nebo www.uur.cz, v rámci něhož bude výkresová a textová část návrhu územního plánu pro společné jednání zpracována ve formátu *.pdf ‚*.doc nebo *.docx (textová část) a digitální data čistopisu územního plánu ve formátu *.shp a budou vytvořeny infotexty ve formátu *.txt. Součástí bude i georeferencovaný rastr všech výkresů územního plánu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace vychází z  ceny návrhu územního plánu pro společné jednání: 
  • Dohodnutá cena v Kč do 200 000 — max. 150 000 Kč. Minimální podíl příjemce činí 25 %.
  • Dohodnutá cena od 200 001 do 400 000 Kč — max. 200 000 Kč.  Minimální podíl příjemce činí 50 %.
  • Dohodnutá cena od 400 001 — max. 250 000 Kč.  Minimální podíl příjemce činí 75 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve po schválení zadání územního plánu zastupitelstvem obce a ukončen nejpozději do 30. 9. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady a musí být také uhrazeny. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru