Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Zemědělské akce

shutterstock_156912908.jpg
Share Button

Kraj Vysočina vyhlásilo dotační titul poskytující finanční příspěvky na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 na území kraje. Cílem programu je udržení zemědělské produkce a její konkurenceschopnosti. Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 15. 03. 2021 do 19. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; působící v odvětví zemědělství, jmenovitě v zemědělské prvovýrobě, zpracování zemědělských produktů a uvádění zemědělských produktů na trh (uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU) či v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů a odborného vedení.
 • Informační akce.
 • Organizování soutěží, výstav nebo veletrhů a účast na nich.
 • Vydávání publikací, které mají zvýšit informovanost širší veřejnosti o zemědělských produktech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace může být až 80 %.
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve od 1. 1. 2021 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>