Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Královéhradecký kraj – Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Dotace na podporu pravidelné celoroční organizované sportovní činnosti dětí a mládeže včetně rozvoje talentů a osob se zdravotním postižením, podporu pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 4. 11. 2020 (8:00 hod.) do 14. 12. 2020 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné celoroční organizované sportovní činnosti dětí a mládeže včetně rozvoje talentů a osob se zdravotním postižením, podpora pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů.
 • Vytvoření vhodných podmínek pro celoroční pravidelnou přípravu členů sportovních subjektů a pořádání vzdělávacích aktivit pro trenéry, rozhodčí a cvičitele vč. tvorby učebních materiálů:
  • podpora projektů zaměřených na celoroční činnost sportovních organizací, nebo na pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů (nejvyšší),
  • podpora projektů zaměřených na celoroční činnost subjektů, které připravují sportovce na ODM (vysoká),
  • podpora projektů s integrací osob se zdravotním postižením (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Toto omezení neplatí pro republiková, krajská a okresní sdružení žádající v zastoupení za subjekty v nich sdružené, které nemají právní subjektivitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>