Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Dotační oblast — Dary

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje poskytuje prostřednictvím programu DOTACE A DAR dotaci mimo vyhlášené programy „individuální dotace“.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2019, 14:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba se sídlem v kraji nebo fyzická osoba s místem trvalého pobytu v kraji nebo fyzická osoba podnikající s místem podnikání v kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • Žádost o individuální dotaci a dary musí obsahovat:
 • a) název projektu, b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele fyzické osoby, a dále i IČO (bylo-li přiděleno) a popř. obchodní firmu, je-li žadatelem fyzická osoba podnikatel, c) název, popř. obchodní firmu, sídlo a IČO (byloli přiděleno) žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, d) kontaktní e‑mail žadatele, e) kontaktní osobu s uvedením jména, příjmení, telefonu a e‑mailu, pokud je odlišný od kontaktního e‑mailu žadatele, f) účel dotace a dobu, kdy bude účelu dosaženo, g) harmonogram a místo realizace projektu, h) rozpočet projektu a požadovanou výši dotace, i) odůvodnění žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta a využita jen do výše 90 % uznatelných výdajů projektu vynaložených v době realizace projektu stanovenou v dotační smlouvě.

Specifika a omezení:

 • Doba udržitelnosti projektu, nestanoví-li dotační smlouva jinak, se u majetku stanovuje podle pořizovací ceny, určené dle účetních předpisů: 
  • a) do 19 999 Kč – 1 rok,
  • b) od 20 000 Kč do 39 999 Kč – 3 roky,
  • c) od 40 000 Kč do 999 999 Kč – 5 roků,
  • d) 1 000 000 Kč a více – 7 roků.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru