Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura

Dotační program je určen pro zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury a zvýšení přitažlivosti a využití veřejných prostranství a kulturní krajiny. Celková alokace je 23 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 19. 10. 2016 do 12.12. 2016, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Obce na území Královéhradeckého kraje, které měly k 31. 12. 2015 méně než 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Náklady bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací následujících typů objektů: 
  • místní komunikace, chodníky,
  • autobusové zastávky,
  • veřejné osvětlení,
  • reflexní dopravní značky a retardéry,
  • obnova a zřizování veřejné zeleně,
  • lavičky, altánky, odpadkové koše, stojany na kola (tzv. mobiliář),
  • požární nádrže,
  • obnova a zřizování rybníků a vodotečí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 600 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů je od 1. 01. 2017 do 30. 11. 2017.
 • Projekt nesmí být kofinancován z Programu rozvoje venkova.
 • V případě nedoručení elektronické podoby žádosti ve lhůtě pro podání žádosti, nebude žádost zařazena do schvalovacího procesu.
 • V daném dotačním programu lze podat pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru