Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Obnova a údržba materiálně technického vybavení

Dotace na vytváření základních podmínek pro zkvalitnění materiálně technického zázemí pro pravidelnou činnost dětí a mládež — pouze neinvestiční akce.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 22. 11. 2016 do 5. 1. 2017.

Příjemci podpory:

  • Spolky, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70 % členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky), nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).

Typy podporovaných projektů:

  • Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory).

Forma a výše podpory:

  • Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 70 %.
  • Maximální výše dotace činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
  • Žadatel o dotaci smí podat nejvýše 1 žádost o dotaci v rámci vyhlášeného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru