Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Dotační program je určen pro zachování, obnovu a údržbu venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. Celková alokace je 16 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 19. 10. 2016 do 12. 12. 2016, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Obce na území Královéhradeckého kraje, které měly k 31. 12. 2015 méně než 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Výdaje bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací následujících typů objektů: 
  • základní a mateřské školy, školská zařízení,
  • zdravotní a sociální zařízení,
  • kulturní, víceúčelová a tělovýchovná zařízení,
  • hřiště, sportoviště,
  • hasičské zbrojnice,
  • veřejný rozhlas,
  • sakrální stavby, drobná architektura, hřbitovy,
  • radnice, obecní úřady, ostatní zařízení občanské vybavenosti nezakládající veřejnou podporu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 400 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů je od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017.
 • Projekt nesmí být kofinancován z Programu rozvoje venkova.
 • V případě nedoručení elektronické podoby žádosti ve lhůtě pro podání žádosti, nebude žádost zařazena do schvalovacího procesu.
 • V daném dotačním programu lze podat pouze 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru