Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Opatření k zadržování vody v krajině

Dotace na výstavbu, rekonstrukce či opravu malých vodních nádrží.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obec a svazky obcí.
 • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce či opravy malých vodních nádrží.
 • Úprava a revitalizace koryt vodních toků.
 • Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku.
 • Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku.
 • Preventivní protierozní opatření.
 • Opatření vedoucí k eliminaci funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 200 000 Kč.
 • Míra podpory: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů: 1. 1. 2024 — 30 11. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru