Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Podpora činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání dobrovolných pracovníků

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023, 8:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemce podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, které mají charakter NNO dětí a mládeže či pracující s dětmi a mládeží  (definice v podmínkách dotačního programu, právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (s omezením uvedeným v podmínkách programu).
 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) mohou v tomto programu žádat pouze na projekty zaměřené jen na vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů.
 • Podpora aktivit pro děti a mládež ve volném čase: 
  • podpora pobočných spolků dětí a mládeže;
  • projekty zahrnující pravidelnou celoroční činností;
  • podpora akcí se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě: 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 70 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat nejvýše 1 žádost v rámci vyhlášeného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru