Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit, příspěvek na činnost otevřených klubů, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a mládeže, podpora víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 22. 11. 2016 do 5. 1. 2017, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70 % členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit pro děti a mládež ve volném čase: 
  • podpora projektů s pravidelnou celoroční činností;
  • projekty zaměřené především na cílovou skupinu ve věkovém rozmezí 6 — 15 let;
  • podpora aktivit se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 35 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových podpořitelných výdajích projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat nejvýše 1 žádost v rámci vyhlášeného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru