Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích

Dotace na podporu krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích: 
  • Příprava reprezentantů na mezinárodní soutěže (nejvyšší).
  • Příprava reprezentantů na celostátní soutěže (vysoká).
  • Projekty zaměřené na handicapované sportovce zařazené do reprezentace kraje (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost. Toto omezení neplatí pro republiková, krajská a okresní sdružení žádající v zastoupení za subjekty v nich sdružené, které nemají právní subjektivitu.
 • Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které sdružují: 
  • 3 — 5 sportů mohou v tomto programu podat max. 2 žádosti,
  • 6 — 8 sportů mohou v tomto programu podat max. 3 žádosti,
  • 9 — 11 sportů mohou v tomto programu podat max. 4 žádosti,
  • 12 a více sportů mohou v tomto programu podat max. 5 žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru