Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Podpora sociálního podnikání na území KHK

Dotace na podporu vytváření kvalifikovaného sociálního prostředí, podpora obyvatel s určitou mírou znevýhodnění z pohledu trhu práce, zvyšování míry jejich zaměstnanosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Sociální podnik (stávající či nově vznikající).
  • Pro účely dotačního programu je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl, který má definován ve svých zakládacích dokumentech. Sociální podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální), které jsou blíže definované v příloze č. 1 dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel 1 — Vznik sociálního podniku.
  • Vytváření kvalifikovaného sociálního prostředí, podpora obyvatel s určitou mírou znevýhodnění z pohledu trhu práce, zvyšování míry jejich zaměstnanosti.
 • Účel 2 — Rozvoj sociálního podniku.
  • Podpora aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, osvěta v oblasti sociálního podnikání, podpora materiálního zázemí pro další rozvoj.

Forma a výše podpory:

 • Rozmezí dotace: 20 000 Kč – 100 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci, a to buď do varianty 1 nebo 2.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru