Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Pohybová gramotnost

Program podporuje aktivity pro občany Královéhradeckého kraje, které přispívají k rozvoji pohybové gramotnosti, základních pohybových a sportovních dovedností a vytvářejí pozitivní vztah k pohybu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Právnické osoby, jejichž hlavní činností (dle zakládacích dokumentů) je sport a tělovýchova.
 • Fyzická osoba, jejíž předmět podnikání je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Pohybová aktivita dospělé i dětské populace v ČR klesá, objektivně se zhoršuje fyzická zdatnost obyvatel a pohybová gramotnost dětí. Více jak 50 % lidí v ČR má nadváhu nebo je obézních. Nedostatečná pohybová aktivita je jednou z hlavních příčin “civilizačních chorob”, které v ČR způsobují více než 60 % úmrtí a významně zvyšují náklady na zdravotní péči. 
  • Podpora seriálu akcí podporujících pohybovou gramotnost a zapojení neorganizovaných občanů do pravidelné pohybové aktivity (nejvyšší).
  • Pořádání jednorázových akcí zaměřených na pohybovou gramotnost mezinárodního a celostátního významu, nebo celokrajské akce probíhající na celém území kraje (vysoká).
  • Podpora aktivit se zapojením znevýhodněných osob [sociální, zdravotní] (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru