Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu “sport pro všechny”

Účelem programu je podpořit a iniciovat organizování masových sportovních soutěží pro širokou veřejnost bez rozdílu věku (s min. 200 účastníky). Dotační program je určen pouze pro soutěže pořádané v Královéhradeckém kraji ať již jako jednorázovou nebo postupovou soutěž se zapojením široké veřejnosti. Celková alokace je 975 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 22. 11. 2016 do 5. 1. 2017, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy, jejichž hlavní činností dle zakládacích dokumentů je sport a tělovýchova.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší).
 • Sportovní akce s tradicí alespoň 5 let (vysoká).
 • Sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě pro prioritu nejvyšší činí 70 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě, pokud není splněna nejvyšší priorita, činí 40 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 60 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 01. 2017 do 31. 12. 2017.
 • Žadatel smí v tomto programu podat 1 žádost (výjimky jsou uvedeny ve znění žádosti).
 • V případě nedoložení elektronické formy žádosti ve lhůtě pro podání žádostí nebude žádost zařazena do schvalovacího procesu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru