Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu “sport pro všechny”

Účelem programu je podpora akcí, pořádaných na území Královéhradeckého kraje, které jsou určeny pro širokou sportující veřejnost (min. 100 účastníků, v případě pořádání akcí pro handicapované min. 50 účastníků), a to jak formou jednorázových aktivit, tak celoročních postupových soutěží a seriálů sportovních akcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
 • Fyzická osoba, jejíž předmět podnikání je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší).
 • Sportovní akce s tradicí alespoň 5 let, krajské přebory a seriály sportovních akcí (vysoká).
 • Sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru