Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže

Dotace na pořádání celorepublikových, evropských či celosvětových sportovních akcí pro děti a mládež na území Královéhradeckého kraje. Podpora krajských postupových soutěží na území kraje organizovaných krajským sportovním či celorepublikovým svazem případně jím pověřenou organizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba, jejíž hlavní činnost (dle zakládacích dokumentů) je v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže. 
  • Sportovní akce mezinárodního a celostátního významu (nejvyšší).
  • Sportovní akce s tradicí alespoň 5 let a krajské přebory (vysoká).
  • Sportovní akce pro občany se zdravotním postižením (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě pro prioritu nejvyšší je 100 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 50 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.
 • Žadatel smí v tomto programu podat 1 žádost (výjimky jsou uvedeny ve znění výzvy).
 • Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které sdružují: 
  • 3 — 5 sportů mohou v tomto programu podat max. 2 žádosti,
  • 6 — 8 sportů mohou v tomto programu podat max. 3 žádosti,
  • 9 — 11 sportů mohou v tomto programu podat max. 4 žádosti,
  • 12 a více sportů mohou v tomto programu podat max. 5 žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru