Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže

Dotace na podporu sportovních talentů dětí a mládeže v individuálních a kolektivních sportech, kteří reprezentují Královéhradecký kraj na ODM.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Krajské sportovní svazy s právní subjektivitou.
 • Republikové sportovní svazy s právní subjektivitou.
 • Královéhradecká krajská organizace ČUS zastupující krajské sportovní svazy bez právní subjektivity.
 • Sportovní kluby (pouze v případě neexistence příslušného krajského sportovního svazu v daném
  sportu, nebo na základě pověření krajského svazu – pověření pouze pro jeden klub).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sportovních talentů dětí a mládeže v individuálních a kolektivních sportech, kteří reprezentují Královéhradecký kraj na ODM.
 • Příprava účastníků ODM organizovaná sportovním svazem (nejvyšší).
 • Příprava účastníků ODM organizovaná jednotlivým klubem (vysoká).
 • Projekt řešící práci s účastníky ODM také po jejím konání (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70%.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektů: od 01. 01. 2024 — 31. 12. 2024.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost. Toto omezení neplatí pro republiková, krajská a okresní sdružení žádající v zastoupení za subjekty v nich sdružené, které nemají právní subjektivitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru