Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Rezidence v oblasti kultury

Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 17. 10. 2023, 8:00 do 21. 11. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby.
  • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Umělci, odborní pracovníci a umělecké soubory v oblasti kultury přijíždějící do Královéhradeckého kraje na rezidenční pobyt — dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.
  • Rezidence jako forma mobility dává možnost prohloubit stávající umělecké dovednosti, sdílet zkušenosti v rámci umělecké a odborné veřejnosti, síťování napříč regiony, sdílení zkušeností. Projekty s konkrétními partnery musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace projektů: 01. 01. 2024 — 31. 12. 2024.
  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru