Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Královéhradecký kraj – Rezidence v oblasti kultury

folklore-996388__340
Share Button

Dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. 10. 2021 (8:00) do 23. 11. 2021 (14:00).

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby.
  • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Umělci, odborní pracovníci a umělecké soubory v oblasti kultury přijíždějící do Královéhradeckého kraje na rezidenční pobyt – dotace je určena na podporu konání rezidencí umělců z různých uměleckých oblastí, např. vizuální a mediální umělce, tanečníky, divadelníky, spisovatele, designéry, skladatele, hudebníky, architekty atd. a pro odborné pracovníky v kulturních organizacích typu galerie, muzeum, knihovna, divadlo, organizátory festivalů, nakladatele, pořadatele kulturních akcí apod. Místem konání rezidence je Královéhradecký kraj, rezidence musí být poskytována minimálně v druhém ročníku, alespoň 7 denní a s jasně formulovaným výstupem.
  • Rezidence jako forma mobility dává možnost prohloubit stávající umělecké dovednosti, sdílet zkušenosti v rámci umělecké a odborné veřejnosti, síťování napříč regiony, sdílení zkušeností. Projekty s konkrétními partnery musí být připraveny k realizaci v konkrétním místě a čase.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 40 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Specifika a omezení:

  • Doba realizace projektů: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022.
  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>