Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Táborová činnost

Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023, 8:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemce podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).
 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pořádání akcí pro děti a mládež ve volném čase: 
  • podpora táborů v délce minimálně 10 dní pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti (nejvyšší);
  • podpora táborů pořádaných jako vyvrcholení celoroční činnosti (vysoká);
  • podpora táborů se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní) nebo táborů pořádaných spolky a pobočnými spolky(střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě: 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 35 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru