Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Královéhradecký kraj – Včelařství

shutterstock_156239720.jpg
Share Button

Královéhradecký kraj podporuje projekty zaměřené zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 10. 12. 2018 (8:00 hod.) do 18. 01. 2019 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

  • Okresní organizace Českého svazu včelařů.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů zaměřených zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci, podpora stávajících či začínajících včelařů, obnova včelích úlů, plošné vyšetření moru včelího plodu resp. vyšetření zdravotního stavu včelstev obecně.
  • Zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů, stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zlepšení jejich zdravotního a genetického stavu včetně prevence závažných onemocnění včelstev.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace: 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: 300 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti: 90 %.

Specifika a omezení:

  • Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech základních a specifických hodnotících kritériích, který se přepočte na procentuální podíl z maximálního možného počtu bodů stanoveného pro tento dotační program. Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu. Při krácení požadavku se vychází z výše požadavku na dotaci a získaného bodového hodnocení. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60 % hranice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>