Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů

Dotace na podporu odborné přípravy trenérů, rozhodčích a cvičitelů organizovaných zejména sportovními svazy, krajskými a okresními sdruženími a dalšími pověřenými subjekty v Královéhradeckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 02. 11. 2023 (8:00 hod.) do 05. 12. 2023 (14:00 hod.).

Příjemce podpory:

 • Příslušný sportovní subjekt oprávněný k vydávání licence pro trenéry, rozhodčí a cvičitele.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pořádání vzdělávacích aktivit pro trenéry, rozhodčí a cvičitele včetně tvorby učebních materiálů. 
  • Vzdělávací program je součástí zavedeného vzdělávacího systému (nejvyšší).
  • Součástí projektu je odborná příprava i tvorba publikace pro vzdělávání (vysoká).
  • Projekt obsahuje více aktivit (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 01. 01. 2024 — 31. 12. 2024.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Toto omezení neplatí pro republiková, krajská a okresní sdružení žádající v zastoupení za subjekty v nich sdružené, které nemají právní subjektivitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru