Přeskočit na obsah

Královéhradecký kraj — Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

Dotace na podporu kulturních a kreativních odvětví s důrazem na kulturní dědictví Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. října do 21. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Mikropodniky, malé a střední podniky, příspěvkové organizace nezřizované krajem, neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti atd.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora malých a středních podniků, fyzických a právnických osob podnikajících (včetně příspěvkových organizací, spolků, o.p.s. aj.) formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do databáze kreativců Královéhradeckého kraje.
 • Podporované oblasti – pouze kultura:
  • Architektura.
  • Kulturní dědictví.
  • Hudební a scénické umění.
  • Výtvarné umění.
  • Tvorba webových aplikací.
  • Práce s texty včetně vydavatelství.
  • Řemesla a tradiční lidová kultura.

  Podporované oblasti – společné pro inovace a kulturu:

  • Průmyslový, produktový a interiérový design.
  • Design Thinking.
  • Audiovizuální služby.
  • Marketingová strategie, grafika, branding.
  • IT jako nástroj rozvoje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 150 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 80 %.
 • V případě, že se sídlo nebo provozovna žadatele o dotaci nachází na hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru