Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Královéhradecký kraj – Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

oscar-wilde-1165545__340
Share Button

Dotace na péči o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. 10. 2021 (8:00) do 23. 11. 2021 (14:00).

Příjemci podpory:

 • Mikropodnik, malý a střední podnik [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.
 • Příspěvkové organizace nezřizované Královéhradeckým krajem, spolky, o.p.s. aj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora malých a středních podniků, fyzických a právnických osob podnikajících (včetně příspěvkových organizací, spolků, o.p.s. aj.) formou spolupráce příjemce kreativního voucheru s kreativcem zařazeným do databáze kreativců Královéhradeckého kraje.
 • Podpora kulturních a kreativních odvětví s důrazem na kulturní dědictví Královéhradeckého kraje.
 • Nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce působícího v některé z těchto podporovaných oblastí:
  • 1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design
  • 2) Design Thinking
  • 4) Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk
  • 5) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie
  • 6) Informační a komunikační technologie
  • 7) Práce s texty včetně vydavatelství
  • 8) Řemesla

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 100 000 Kč.
 • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 80 %.
 • V případě, že se sídlo nebo provozovna žadatele o dotaci nachází na hospodářsky a sociálně ohroženém území vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>