Přeskočit na obsah

Krátkodobá mobilita — Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt. Zadavatelem výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění je Institut umění — Divadelní ústav (IDU).

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat do 11. 9. 2017 (pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2017).

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Zahraniční cesta mající charakter účasti na prestižních akcí v zahraničí (odborné konference, semináře, workshopy, festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy a další odborné akce).

Forma a výše podpory:

  • Na výběrové řízení (2. kolo) je pro rok 2017 vyčleněna celková částka ve výši 679 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cesta musí mít nekomerční charakter.
  • Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.
  • Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.
  • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.
  • Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomického) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru