Přeskočit na obsah

Kreativní Evopa — Výzva k individuální mobilitě umělců a kulturních profesionálů

Dotace na podporu individuální mobility zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). 

Příjem žádostí:

 • Přihlášky je možné podávat průběžně, finální termín pro jejich zaslání je 31. května 2024.

Příjemci podpory:

 • Individuální umělci a kulturní pracovníci nebo skupiny (2–⁠5 členů),
 • plnoletý žadatel,
 • žadatelé nezávislí na vzdělání a zkušenostech,
 • žadatelé ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literatura, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
 • žadatelé, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
 • žadatelé ze zemí, kde je vážně ohrožena bezpečnost nebo jejichž projekty nemohou být realizovány v cílové zemi z důvodu takového ohrožení (např. Ukrajina) – tito žadatelé mohou rovněž žádat o tzv. virtuální mobilitu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:
  • Objevovat –⁠ objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
  • Tvořit –⁠ spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
  • Vzdělávat se –⁠ účastnit se neformálního vzdělávání.
  • Propojovat se –⁠ rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • A. Mobilitní grant.
 • Cestovné – cílem Culture Moves Europe je povzbudit uchazeče, aby si vybrali udržitelný způsob cestování.
  • Do destinací, které jsou ve vzdálenosti do 600 km, není možné cestovat letecky a příspěvek na dopravu je 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 601 až 5 000 km, je příspěvek na dopravu 350 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
  • Pokud je destinace ve vzdálenosti 5 001 km a více, je příspěvek na dopravu 700 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
 • Per diem – denní příspěvek na ubytování, stravu, lokální dopravu atd. ve výši 75 eur.
 • B. Případné výdaje navíc:
  • podpora účastníků s hendicapem do výše až 100 %,
  • příspěvek 350 eur na jinou než leteckou dopravu,
  • příspěvek 150 eur na cesty na zaoceánská území,
  • příspěvek 80 eur na vízum,
  • příspěvek 100 eur pro účastníky, které mají dítě/děti ve věku do 10 let.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání mobility (nezahrnuje dobu cesty):
  • pro jednotlivce: doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 60 dny,
  • pro skupiny jednotlivců (2–⁠5 osob): doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 21 dny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru