Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa- Culture Helps — Výzva na podporu integrace Ukrajinců

Grantový program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni přestěhovat se do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy kvůli válce Ruska proti Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka je 10. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé by měli mít sídlo na Ukrajině nebo v jiné zemi programu Kreativní Evropa a měli by odpovídat jedné z následujících kategorií:
  • neziskové organizace,
  • veřejné nebo soukromé subjekty, pokud mohou prokázat nekomerční status organizace,
  • návrh projektu nebude generovat žádný zisk,
  • alespoň jeden z žadatelů musí aktivně pracovat na integraci vysídlených osob nebo uprchlíků z Ukrajiny do nové reality a komunit prostřednictvím kultury, zejména rodin a dětí.
  • Žadatelé by neměli na projekt (projekty), s nímž (nimiž) žádají o grant, získat finanční prostředky z žádného jiného programu Kreativní Evropa. Projekt spolupráce musí mít charitativní charakter.
 • V rámci projektu je možné spolupracovat se 2 nebo 3 partnerskými organizacemi. Každá spolupráce musí mít alespoň jednoho partnera z Ukrajiny a jednoho partnera z jiné země programu Kreativní Evropa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Grantový program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, kteří byli nuceni přestěhovat se do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí Kreativní Evropy kvůli válce Ruska proti Ukrajině.
 • Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury s cílem podpořit dialog a vzájemné porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečného traumatu a podporují jejich duševní zdraví. Další úsilí by mělo být věnováno zapojení rodin a dětí do projektových aktivit. Navrhované aktivity mohou mít podobu workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávacích projektů, arteterapie apod.

Forma a výše podpory:

 • Bude podpořeno 10 projektů o maximální výši 25 000 eur pro spolupráci 2 organizací, maximálně 40 000 eur pro spolupráci 3 organizací.
 • Celkový rozpočet výzvy činí 265 161,71 eur.

Specifika a omezení:

 • Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury na podporu dialogu a vzájemného porozumění a nabízet aktivity, které reagují na zpracování válečných traumat a podporu jejich duševního zdraví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru