Přeskočit na obsah

KREATIVNÍ EVROPA — Dílčí program MEDIA- Podpora přístupu na trhy

Dotace pro filmové trhy, koprodukční fóra a další propagační aktivity. O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v zemích MEDIA.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 06. 02. 2020.

Příjemci podpory:

 • Evropské subjekty usazené v jedné ze zemí, které se účastní dílčího programu MEDIA, a vlastněné přímo státními příslušníky těchto zemí nebo za jejich většinové účasti. 
  • Soukromé společnosti.
  • Neziskové organizace.
  • Sdružení.
  • Dobročinné organizace.
  • Nadace.
  • Obce nebo městské rady.

Typy podporovaných projektů:

 • Akce 1: Trhy pro evropské audiovizuální profesionály (B2B)

  • akce zlepšující přístup evropských filmových profesionálů a evropských filmových děl na profesionální audiovizuální trhy v Evropě i mimo ni (např. koprodukční fóra, finanční iniciativy, trhy pro dokončená díla).
 • Akce 2: Aktivity propagující evropská díla (B2B)
  • propagaci evropské kinematografie (organizace zastupující alespoň 15 zemí MEDIA).
  • propagační iniciativy a platformy, jež mají za cíl vytvořit inovativní způsoby distribuce evropských audiovizuálních děl a výměnu informací mezi evropskými profesionály (seskupení alespoň 3 různých organizací ze 3 různých zemí MEDIA).

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 60 % celkových uznatelných nákladů, max. 80 % v případě, že se akce koná mimo země MEDIA

Specifika a omezení:

 • Podpora není určena na vlastní propagaci společnosti nebo jejího produktu.
 • Organizátor musí zajistit dostatečnou informovanost profesionálů a kvalifikovaný výběr účastníků, kvalitní zázemí pro účastníky a následně propagaci výsledků akce.
 • výdaje na personál nesmí přesáhnout 40 % celkových uznatelných nákladů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru