Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Europa Cinemas — Výzva Collaborate to Innovate

Výzva má za cíl podporovat společné inovativní projekty jejich členských kin (na národní nebo na evropské úrovni).  Je otevřená pro členská kina sítě Europa Cinemas, která připravují iniciativy s cílem získat nové publikum, využít digitální technologie, zlepšit udržitelnost a přístupnost.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2023.

Příjemci podpory:

 • Výzva k podávání žádostí  Collaborate to Innovate 2023  je otevřena členům sítě Europa Cinemas, jejichž evropské výsledky  vedly k finanční podpoře v roce 2020 nebo 2021 (programování).  Účastníci stejného projektu musí zastupovat výstavní organizace/společnosti, které jsou na sobě ekonomicky zcela nezávislé.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program „Collaborate to Innovate“ je otevřený novým nápadům, které podporují cíle zvýšení dosahu publika a inovativní zážitek z návštěvy kin. Proto nemá v úmyslu přijmout příliš normativní rámec pro projekty, které podporuje.
 •  „Collaborate to Innovate“ bude poskytovat podporu v následujících širokých oblastech:
  • Angažovanost, vzdělávání a povědomí diváků o rozmanitém evropském filmu s cílem zvýšit poptávku po evropských filmech.
  • Udržitelný a inkluzivní rozvoj publika s využitím všech příležitostí, včetně digitální technologie.
  • Udržitelné modely, procesy a školení s cílem zlepšit přístup k evropskému filmu a zlepšit a inovovat zážitek z návštěvy kin.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je 100 000 EUR.
 • Síť kin Europa Cinemas spustila novou výzvu Collaborate to Innovate s rozpočtem 1,5 mil. EUR pro rok 2023.

Specifika a omezení:

 • Každá přihláška musí splňovat minimální počet účastníků:
  • Alespoň  tři  účastníci z jakékoli země A nebo B pro národní projekt.
  • Alespoň  dva  účastníci ze zemí C nebo D pro národní projekt.
  • Alespoň  pět  účastníků z alespoň  dvou  zemí pro mezinárodní projekt zahrnující pouze země A a B.
  • Alespoň  tři  účastníci z alespoň  dvou  zemí pro mezinárodní projekt zahrnující alespoň  jednu  zemi C nebo D.
 • Projekty se mohou výjimečně zapojit i nečlenská kina, pokud žádost obsahuje požadovaný minimální počet partnerských kin Europa Cinemas.
 • Každý projekt musí jmenovat koordinátora, který musí být členem sítě Europa Cinemas a jehož evropské výsledky vedly k finanční podpoře programů pro rok 2020 nebo pro program 2021 . Koordinátor povede projekt s odpovědností za koordinaci, dodání a hodnocení projektu. V případě podpory projektu bude koordinátor právně a finančně odpovědný za projekt a za rozdělení finančních prostředků mezi projektové partnery uvedené v žádosti. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru