Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Grant na přípravu žádosti do výzvy Projekty evropské spolupráce 2025

Cílem výzvy je zvýšit motivaci subjektů z KKO ke spolupráci s evropskými partnery a podpořit vznik evropské spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka: 15. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právní subjekt (nezisková/příspěvková organizace či podnikatelský subjekt) všech velikostí.
 • Žadatel musí být aktivní v oblasti KKO, tj. architektura, archivy, design (včetně módního designu), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, festivaly, hudba, knihovny a muzea, literatura, scénická umění (divadlo, tanec a nový cirkus), umělecká řemesla a výtvarné umění.
 • Právní subjekt musí být registrovaný alespoň dva roky (k listopadu 2024).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je zvýšit motivaci subjektů z KKO ke spolupráci s evropskými partnery a podpořit vznik evropské spolupráce. Výzva je určena na podporu zahraničního výjezdu a zvýšení kapacity organizací KKO v souvislosti s mezinárodní spoluprací a také k získání dovedností pro přípravu a realizaci komplexních mezinárodních projektů podpořených z programu Kreativní Evropa. Výzva je vyhlášena v rámci projektu podpořeného Národním plánem obnovy, komponenta 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Status umělce – Výzva č. 4/2023 – Mobilita III (projekt č. 0314000087).

Forma a výše podpory:

 • Podpořeno bude 12 projektů, každý paušální částkou 45 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva podporuje:
  • Přípravu komplexní grantové žádosti související se strategickým plánováním kulturní organizace.
  • Navázání nebo rozšíření spolupráce s partnery ze zemí EU.
  • Výjezd do zahraničí za účelem přípravy žádosti a networkingu.
  • Zvyšování povědomí o evropských hodnotách a průřezových tématech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru