Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA – Creative innovation lab

Podpora pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena pro: 
  • management a monetizace autorských práv, včetně transparentnosti a spravedlivého odměňování,
  • sběr a analýza dat, s důrazem na prognózy pro tvorbu obsahu a práce s publikem,
  • zvyšování udržitelnosti (greening) v kulturních a kreativních odvětvích, včetně akcí přispívajících k projektu European Bauhaus,
  • inovativní vzdělávací nástroje a obsah využívající kreativitu a kreativní odvětví k řešení společenských témat jako jsou dezinformace, fake news ad..

Forma a výše podpory:

 • Max. 60 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Konsorcium musí zastupovat několik kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního.
 • Délka projektu je 2 roky (24 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru