Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA – Innovation Lab

Cílem výzvy je usnadnit vytváření nástrojů, modelů a metod, které lze uplatnit v audiovizuálním odvětví a v dalších kulturních a kreativních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Organizace z kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, pro vývoj a testování inovativních digitálních řešení, která mají mít dlouhodobý pozitivní vliv na tyto sektory.
 • Výzva Innovation Lab je vyhlášena v rámci Mezioborové části programu Kreativní Evropa. Přihlásit se do ní tak mohou všechny subjekty z kreativních a kulturních odvětví včetně audiovize. O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit inovativní přístupy k tvorbě obsahu, přístupu k němu, jeho distribuci a propagaci v kulturních a kreativních odvětvích a ve spolupráci s dalšími odvětvími, včetně zohlednění přechodu na digitální technologie, a to jak v tržním, tak netržním rozměru.
 • Innovation Lab by měl: 
  • (a) podporovat nové formy tvorby na pomezí mezi různými kulturními a kreativními odvětvími, například prostřednictvím experimentálních přístupů a využívání inovativních technologií;
  • (b) posilovat inovativní mezioborové přístupy a nástroje, které by měly pokud možno zahrnovat mnohojazyčný a sociální rozměr, aby se usnadnila jejich distribuce, propagace a monetizace a zajistil přístup ke kultuře a kulturním aktivitám včetně kulturního dědictví.

Forma a výše podpory:

 • Celkový rozpočet výzvy je 7 482 102 eur.
 • Maximální výše grantu není stanovena.
 • Grant činí maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů. Grant bude založen na základě skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Důležitou podmínkou pro zapojení do výzvy je mezioborová spolupráce v rámci kreativních a kulturních odvětví, včetně audiovizuálního sektoru. Žádosti proto musí jednoznačně prokázat rozsah mezioborového přístupu, podmínky jeho realizace a očekávané přínosy pro zapojená odvětví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru