Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA – Innovative tools and business models

Podpora pro vývoj a šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropských děl v digitálním věku a pro zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádost mohou podat společnosti a organizace sídlící v členských zemích MEDIA.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena pro: 
  • titulkování nebo nástroje pro zpřístupňování/doporučování k přeshraničnímu využití s cílem zvýšit viditelnost, dostupnost a divácký potenciál evropských audiovizuálních děl,
  • obchodní nástroje zlepšující efektivitu a transparentnost audiovizuálního trhu: automatizované systémy na management práv, technologie na sběr a analýzu dat,
  • obchodní modely optimalizující synergie mezi distribučními platformami (festivaly, kina, VOD),
  • obchodní nástroje zkoumající nové způsoby produkce, financování, distribuce nebo propagace, umožněné novými technologiemi (AI, big data, blockchain ad.),
  • inovativní nástroje a obchodní modely zlepšující ekologickou udržitelnost audiovizuálního průmyslu.

Forma a výše podpory:

 • Max. 70 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu je 3 roky (36 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru