Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — MEDIA — Kina jako inovační centra pro místní komunity

Výzva Evropské komise s celkovým rozpočtem 1,5 mil. EUR je přípravnou akcí, jejímž záměrem je vytvořit z kin (zejména v oblastech s omezenou kulturní infrastrukturou a oblastech silně zasažených pandemií COVID-19) inovativní kulturní centra (hubs).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 07. 08. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být konsorcium alespoň 3 partnerů z alespoň 3 různých členských zemí EU, z nichž min. jeden je provozovatel kina.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přeshraniční projekty spolupráce mezi provozovateli kin i mezi kiny, VOD platformami a dalšími kulturními organizacemi.
 • Programování evropského obsahu (min. 60 %) různých žánrů a formátů (celovečerní filmy, TV seriály, animace, dokumenty, krátké filmy, VR ad.).
 • Vzdělávací aktivity (debaty, workshopy, vč. online) týkající se filmu, nových audiovizuálních technologií nebo dalších kulturních aktivit.
 • Inovativní aktivity reflektující důsledky pandemické krize a oživující zážitek návštěvy v kině jak v reálném, tak virtuálním prostředí (např. ve spolupráci s VOD platformami).
 • Propagační a komunikační aktivity spojené s projektem.
 • Vytváření sítí a výměna zkušeností.

Forma a výše podpory:

 • Max. 70 % celkových uznatelných nákladů.
 • Max. výše grantu 500 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Co se v žádosti hodnotí?
  • inovativnost projektu,
  • kvalita a rozmanitost programování (žánry, země),
  • přeshraniční spolupráce,
  • dopad na zlepšení kulturního života místní komunity,
  • kvalita aktivit, jejich relevance pro budování a vzdělávání publika, potenciál pro jejich udržitelnost po skončení financování projektu,
  • kvalita organizačního týmu, partnerství a výměna zkušeností mezi partnery.
 • Začátek projektu by měl být mezi listopadem 2020 a březnem 2021, trvání projektu max. 18 měsíců.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru