Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — MEDIA — Markets, Networking

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 8. 2021.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v členských zemích MEDIA.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora je určena na:
 • Fyzické, online nebo hybridní trhy pro evropské audiovizuální profesionály (B2B),
  • akce zaměřené na evropské audiovizuální profesionály, kteří zvyšují viditelnost a prodej evropských audiovizuálních děl na mezinárodních trzích (např. koprodukční fóra, finanční iniciativy, trhy pro dokončená díla).
 • Aktivity propagující evropská díla (B2B):
  • propagační aktivity zaměřené na distribuci a oběh evropských audiovizuálních děl a networking evropských profesionálů v Evropě i mimo ni (organizace zastupující alespoň 15 členských zemí MEDIA)
  • propagační iniciativy a platformy, jež mají za cíl vytvořit inovativní způsoby a/nebo využít nové obchodní modely pro distribuci evropských audiovizuálních děl.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory činí max. 60 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru