Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — MEDIA — Markets, Networking

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v členských zemích programu Kreativní Evropa.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fyzické, online nebo hybridní trhy nebo sítě trhů pro evropské audiovizuální profesionály (B2B):
  • akce zaměřené na evropské audiovizuální profesionály, které zvyšují viditelnost a prodej evropských audiovizuálních děl na mezinárodních trzích (např. koprodukční fóra, finanční iniciativy, trhy pro dokončená díla); aktivity a akce by se měly přizpůsobit současným trendům a měly by zahrnovat inovativní obsah (videohry, VR, XR, AI, cross-media), animaci nebo žánrová audiovizuální díla,
  • sítě trhů (organizované na tematickém nebo geografickém základě) by měly zvyšovat svůj vliv na audiovizuální průmysl. Mohou proto pokrývat např. více filmových trhů v určitém regionu nebo např. více trhů zaměřených na konkrétní obsah (např. dokumentární filmy, animaci, dětský obsah, videohry, rozšířenou či virtuální realitu) nebo obojí.
 • Networkingové aktivity pomáhající propagovat evropská díla (B2B):
  • propagační aktivity na existujících trzích v Evropě i mimo ni (včetně finanční podpory třetím stranám), jež mají za cíl podporovat distribuci evropských audiovizuálních děl nebo výměnu zkušeností a dobré praxe (se zaměřením na inovativní technologie a obchodní modely),
  • činnosti související se společnou tvorbou seriálů (co-creation), které povedou ke konkurenceschopnosti a vyšší úspěšnosti evropských seriálů na trhu.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory činí max. 70 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu je 2 roky (24 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru