Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA — NEWS: Journalism Partnerships – Collaborations — Pluralism

Cílem této části výzvy je podpořit udržitelnost a odolnost evropského mediálního odvětví a to zejména podporou mezinárodní spolupráce médií. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 14. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1. Journalism Partnerships – Collaborations.
  • žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů ze  3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa,konsorcium může zahrnovat nezisková, veřejná a soukromá média (tištěná, online, rádio/podcast, TV) i další organizace působící v oblasti médií (asociace, NNO, novinářské fondy, vzdělávací organizace pro mediální profesionály).
 • 2. Journalism Partnerships – Pluralism.
  • žadatelem mohou být jednotlivé organizace nebo konsorcium min. 2 partnerů,
  • žadateli mohou být organizace občanské společnosti působící v mediálním sektoru (neziskové organizace, asociace médií, vzdělávací organizace, novinářské fondy apod.),
  • projekt musí poskytovat podporu minimálně ve 4 zemích Evropské unie, většina rozpočtu musí být využito pro subjekty z Evropské unie.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této části výzvy je podpořit udržitelnost a odolnost evropského mediálního odvětví a to zejména podporou mezinárodní spolupráce médií. Program má podpořit transformaci mediálního odvětví, přispět k rozvoji důvěryhodného zpravodajství a dovedností novinářů a dalších profesionálů ze zpravodajských médií. Tato část výzvy podporuje projekty zabývající se strukturálními a technologickými změnami, kterým mediální odvětví v současnosti čelí. Cílí na zkvalitňování standardů mediální produkce, obchodních modelů a profesní etiku v žurnalistice skrze podporu spolupráce, digitálních dovedností a přeshraniční a/nebo kolaborativní žurnalistiky.
 • 1. Journalism Partnerships – Collaborations.
 • 2. Journalism Partnerships – Pluralism.

Forma a výše podpory:

 • 1. Journalism Partnerships – Collaborations.
  • max80 % celkových uznatelných nákladů,
  • max. 2 000 000 EUR.
 • 2. Journalism Partnerships – Pluralism.
  • max90 % celkových uznatelných nákladů,
  • max. 3 000 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • 1. Journalism Partnerships – Collaborations — délka projektu je 2 roky (24 měsíců).
 • 2. Journalism Partnerships – Pluralism — délka projektu je 2 roky (24 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru