Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA — NEWS – Media Literacy

Dotace na podporu mezinárodních iniciativ v oblasti mediální gramotnosti/výchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 07. 03. 2024.

Příjemci podpory:

 • O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.
 • Konsorcium může zahrnovat ziskové i neziskové organizace, veřejné instituce, mezinárodní organizace, univerzity a vzdělávací instituce, mediální organizace, výzkumné a technologické instituce a společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora je určena projektům zahrnujícím alespoň dvě z následujících oblastí činnosti:
  • aktivity, které umožní sdílet a rozšířit příklady dobré praxe z inovativních projektů mediální výchovy, do dalších jazyků a zemí vývoj inovativních, interaktivních online nástrojů pro řešení výzev v online prostředí (včetně dezinformací),
  • vývoj materiálů a nástrojů, které by občanům umožnily získat kritický přístup k médiím a adekvátně reagovat na dezinformace,
  • vývoj praktik mediální výchovy přizpůsobené měnícímu se mediálnímu prostředí (včetně manipulativních technik a mediální produkce založené na umělé inteligenci).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 EUR.
 • Míra podpory: max. 70 % uznatelných nákladů. 

Specifika a omezení:

 • Délka projektu je 2 roky (24 měsíců).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru