Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA — Podpora filmové výchovy

Finanční podpora pro projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 12. 03. 2020.

Příjemci podpory:

 • Konsorcium evropských právních subjektů, tj. vedoucí projektu a alespoň další 2 partneři (soukromé společnosti, neziskové organizace, sdružení, charitativní organizace, nadace, obce atd.). 
  • projekty musejí zahrnovat alespoň 3 partnery, kteří pocházejí ze 3 různých zemí a pokrývají 3 různé jazyky,
  • alespoň 2 partneři jsou z oblasti filmové výchovy,
  • projekty zahrnují významný podíl evropských filmů (min. 50 %).

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zlepšující vzájemnou spolupráci evropských iniciativ filmové výchovy.
 • Projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl ve vzdělávání (včetně katalogů vybraných filmů).
 • Cílová skupina: děti/mladí lidé do 19 let.

Forma a výše podpory:

 • V rámci této výzvy lze proplatit: 
  • maximálně max. 70 % celkových uznatelných nákladů,
  • min. výše grantu je 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Hodnocení:
  • potenciál projektu zvýšit povědomí publika o evropských filmech a celkový výchovný přínos filmů,
  • evropská dimenze programu,
  • počet, rozmanitost, kvalita zahrnutých filmů, cílová skupina a teritoria, pedagogické metody,
  • inovativnost projektu,
  • kvalita metodologie pro sbírání a analýzu výsledků, strategie jejich šíření,
  • vliv na propagaci, šíření a zájem o evropská audiovizuální díla,
  • kvalita a zkušenosti organizačního týmu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru