Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA — Podpora filmových festivalů

Dotace na podporu audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film (podpora pro jednotlivé festivaly — akce 1 a pro sítě festivalů — akce 2).

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka 21. 11. 2019 je určena pro festivaly, které se konají v období mezi 1. 5. 2020 a 31. 10. 2020 (akce 1).
 • Uzávěrka 23. 4. 2020 je určena pro festivaly, které se konají v období mezi 1. 11. 2020 a 30. 4. 2021 (akce 1) a pro akci 2. 

Příjemci podpory:

 • Evropské sítě skládající se z koordinátora a min. 3 členů sídlících v různých zemích MEDIA.
 • Koordinaci sítě a činnosti vedoucí k udržitelnému strukturovanému rozvoji (společné akce, sdílení informací a know-how, komunikace mezi členy sítě).
 • Podporu třetím stranám (členům sítě) na společné aktivity.

Typy podporovaných projektů:

 • Festivaly hraných, dokumentárních, animovaných a krátkých filmů: 
  • 70 % programu festivalu nebo min. 100 celovečerních filmů (400 krátkých filmů) musí pocházet ze zemí MEDIA.
  • alespoň 50 % z těchto filmů musí být zahraniční a zastupovat alespoň 15 různých zemí MEDIA.

Forma a výše podpory:

 • AKCE 1 — Podpora filmových festivalů:
  • Paušální částka závisející na počtu evropských filmů v programu festivalu, kdy 4 krátké filmy (méně než 50 minut) jsou ekvivalentní 1 celovečernímu.
  • 27 000 – 75 000 EUR na projekt, v případě festivalu krátkých filmů 19 000 – 33 000 EUR.
 • AKCE 2 — Podpora evropských sítí festivalů:
  • 80 % celkových uznatelných nákladů.
  • max. 30 000 EUR pro jednoho člena sítě.

Specifika a omezení:

 • Festivaly by měly představovat a podporovat rozmanitost evropských audiovizuálních děl.
 • Podporu nemohou získat festivaly zaměřené na konkrétní téma (vědecké, sportovní, ekologické, přírodní apod.) nebo festivaly věnované amatérským filmům, TV seriálům, videoklipům, reklamám, nenarativním dílům apod.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru