Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — MEDIA — Podpora online distribuce

Cílem podpory online distribuce je podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských audiovizuálních děl na VoD platformách, podpora spolupráce evropských VoD platforem a podpora inovativních strategií a online nástrojů pro distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 07. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žádost může podat seskupení alespoň 3 VoD platforem ze 3 různých zemí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Podpora propagace, marketingu a brandingu evropských audiovizuálních děl existujícími VoD platformami.
 • 2) Přeshraniční spolupráce mezi evropskými VoD platformami.
 • 3) Podpora inovativních strategií a online nástrojů pro distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše:
  • 40 % uznatelných nákladů (akce 1).
  • 60 % uznatelných nákladů (akce 2 a 3).

Specifika a omezení:

 • Finanční podporu lze využít na: 
  • osobní náklady (max. 25 % celkových nákladů — akce 1/max. 30 % celkových nákladů — akce 2 a 3),
  • cestovné, ubytování a stravné,
  • odpisy vybavení,
  • spotřební materiál,
  • provádění projektu (překlady, šíření výsledků, vyhodnocování),
  • garance, audity, DPH s výjimkou činností státních organizací,
  • finanční podporu nelze využít na akvizici práv.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru