Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa MEDIA Podpora vzdělávacích programů

V rámci podpory kapacit audiovizuálního odvětví byla vyhlášena výzva, jejímž cílem je získání a zlepšení dovedností a schopností odborníků v této oblasti. Jedná se  např. o rozvoj sítí včetně využívání digitálních technologií nebo testování nových obchodních modelů. Záměrem je přizpůsobit se vývoji trhu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 14. 4. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat soukromé společnosti, neziskové organizace, asociace, nadace a další organizace sídlící v zemích, které se účastní dílčího programu MEDIA.

Typy podporovaných projektů:

 • Školení v rozvoji publika, marketingu, nových způsobech distribuce a využívání včetně těch, které využívají nejnovější digitální technologie.
 • Školení ve finančním a obchodním řízení s cílem podpořit přístup k financím a novým obchodním modelům.
 • Školení ve vývoji a výrobě audiovizuálních děl včetně sdílení znalostí a schopností vytvářet sítě.
 • Školení ve vyrovnávání se s výzvami přechodu k digitalizaci s cílem přizpůsobit se vývoji trhu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je odhadován na 7,3 mil. EUR.
 • Maximální výše celkových způsobilých nákladů projektu realizovaného v zemích, které se účastní programu MEDIA činí 60 %, mimo tyto země je pak maximální výše podpory 80 % celkových výdajů na akci.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotaci musí být předkládány pouze elektronickou formou.
 • Hodnotící kritéria pro posouzení žádosti jsou: 
  • Relevantnost obsahu činnosti;
  • Přiměřenost metodiky ve vztahu k cílům;
  • Mechanismy šíření správné praxe a výsledků i mimo účastníky;
  • Rozdělení rolí a odpovědností v týmu a význam pedagogických zkušeností lektorů, odborníků a koučů vzhledem k cílům vzdělávací akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru