Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa – MEDIA – TV and online content

Podpora je určena nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí jako většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • 1. uzávěrka: 07. 12. 2023,
  • 2. uzávěrka: 14. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí jako většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora je určena pro: 
  • hrané filmy a seriály delší než 90 min.,
  • kreativní dokumentární filmy a seriály delší než 50 min.,
  • animované filmy a seriály delší než 24 min.,
  • primárně určené pro TV nebo online vysílání.

Forma a výše podpory:

 • Animovaný film nebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt,
 • dokumentární film nebo seriál – max. 300 000 EUR na projekt,
 • hraný film nebo seriál – max. 500 000 EUR na projekt (výrobní rozpočet do 10 mil. EUR), max. 1 mil. EUR (výrobní rozpočet 10–20 mil. EUR), max. 2 mil. EUR (výrobní rozpočet nad 20 EUR),
 • fixní částka ve výši 20 % uznatelného rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí být většinovým koproducentem díla, co se týká autorských práv
 • projektu se účastní min. 2 TV stanice nebo VoD platformy ze 2 různých členských zemí MEDIA formou: 
  • koprodukce – práva pro TV/VoD na max. 10 let,
  • předkoupení práv – práva pro TV/VoD na max. 7 let,
 • minimálně 40 % financí musí být zajištěno ze třetích zdrojů (TV stanice/VoD platforma, distributor, veřejný fond, soukromý investor); vlastní investice producenta a koproducenta a požadovaný grant MEDIA nejsou pokládány za třetí zdroj,
 • minimálně 50 % výrobního rozpočtu musí být financováno z evropských zdrojů (z členských zemí programu MEDIA),
 • na výrobě díla se musí výraznou měrou podílet profesionálové z členských zemí MEDIA,
 • hlavní natáčení může začít až po podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru