Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — MEDIA — Výzva pilotního projektu na podporu evropského obsahu Writing Europe

Evropská komise vydala výzvu pilotního projektu Writing European, který má za cíl rozvíjet inovativní evropské vyprávění příběhů vhodných pro koprodukce,  podporovat spolupráci při psaní scénářů a zvyšovat úroveň psaní kvalitního dramatického obsahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Produkční společnosti, filmové financující agentury, sítě nebo seskupení audiovizuálních kreativ nebo subjekty podporující kreativní talenty, jako jsou kreativní laboratoře, školicí organizace, vysílací společnosti, platformy pro video na vyžádání (VOD) a mezinárodní trhy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou projekty, které usnadňují tvůrčí centra, např. psací místnosti nebo jiná prostředí pro spolupráci, zaměřené na spoluvytváření evropských audiovizuálních děl. Taková centra budou fungovat jako akcelerátory nebo líhně talentů tím, že navrhnou inovativní metody pro výběr a vedení talentovaných spisovatelů od přípravy/konceptualizace až po skutečné psaní projektů beletrie a potenciální dohazování s kupci.
 • Projekty by měly co možná nejpříměji zapojit evropské talenty. Cílem akce je posílení a umožnění kreativity, talentům v celé EU by mělo být umožněno zintenzivnit spolupráci. Autoři by měli pracovat v ad hoc kreativních laboratořích nebo psacích místnostech, jejichž primárním cílem je zlepšení tvůrčího procesu. Zároveň by si autoři měli prostřednictvím výměn s audiovizuálními profesionály více uvědomovat potenciál svého tvůrčího vkladu, a to jak z hlediska uměleckého, tak z hlediska využití a šíření.

Forma a výše podpory:

 • Pilotní projekty a přípravné akce PPPA — 3 000 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé následující typy činností: 
  • činnosti související se spolupsáním/vývojem konceptu/před psaním/konceptualizací pro tvorbu obsahu evropských beletristických seriálů na vysoké úrovni (včetně podpory třetích stran, jako jsou scénáristé, autoři, showrunneri, producenti nebo další členové tvůrčího týmu) ;
  • činnosti kolaborativního centra/spisovny, zejména organizování procesu spoluvytváření evropských beletristických sérií, včetně koordinačních úkolů, mentorských činností, správy a řízení, činností navazování kontaktů s potenciálními kupci;
  • reklama nebo propagace, zejména vyhledávat nové talenty nebo organizovat soutěž k zajištění excelence a různorodé účasti na projektu;
  • činnosti zaměřené na vytváření a šíření replikovatelných inovativních modelů a metodologií pro psaní špičkového evropského audiovizuálního obsahu;
  • datové studie, výzkum, včetně využití digitálních technologií, které mohou ovlivnit tvůrčí proces (např. kognitivní neurověda nebo nástroje umělé inteligence) nebo tržní inteligence a měření sledovanosti přímo související s potřebami projektu;
  • diseminační aktivity a propagace výsledků projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru