Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Networks of European Festivals

Podpora je určena pro společné/koordinované aktivity sítí evropských festivalů, které mají za cíl zvýšit zájem diváků o zahraniční evropská audiovizuální díla a zlepšit jejich oběh a viditelnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Sítě evropských festivalů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Společné a koordinované aktivity mající za cíl rozšířit práci s publikem a zvýšit zájem o evropské filmy a audiovizuální díla,
 • koordinace členů sítě a aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji (společné akce, sdílení informací a know-how, komunikace mezi členy),
 • společné a koordinované aktivity podporující ekologickou udržitelnost,
 • podpora audiovizuálních festivalů konajících se v zemích MEDIA (prostřednictvím podpory třetích stran).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 100 000 EUR na člena sítě.
 • Míra podpory činí 90 %  z uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu je 2 roky (24 měsíců).
 • Síť festivalů musí mít koordinátora a min. 3 další členy,
 • členové sítě festivalů musejí splňovat stejné podmínky jako v případě podpory jednotlivých festivalů: 50 % programu festivalu musí být věnováno evropským zahraničním filmům a audiovizuálním dílům (pocházejícím z členských zemí MEDIA); tato díla musejí zastupovat alespoň 15 různých členských zemí MEDIA,
 • jeden festival může být členem max. 2 různých sítí,
 • ne více než 20 % členů může pocházet ze stejné země.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru