Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa Podpora evropských platforem

V rámci této výzvy je možné žádat o dotaci na projekty, jejichž prioritou je posílení kapacit kulturních a kreativních odvětví pro nadnárodní a mezinárodní činnost. Dalším cílem, který by měly projekty splňovat, je pak podpora nadnárodního pohybu a mobility umělců i děl samotných.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 25. 2. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právní subjekty z členských států EU a přidružených území.
 • Žadatelé musí být právnickou osobou a musí působit v kulturním a tvůrčím sektoru alespoň dva roky.

Typy podporovaných projektů:

 • Nadnárodní projekty spolupráce spojující kulturní a tvůrčí organizace z různých zemí.
 • Činnosti organizací v evropském rozměru, které podporují rozvoj nových talentů a podporu nadnárodní mobility kulturních a tvůrčích aktérů a šíření děl, která mají velký vliv na kulturní a tvůrčí odvětví.
 • Literární překlady a další podpora přeložených děl.
 • Projekty vedoucí k rozšíření publika pomocí využívání informačních a komunikačních technologií.
 • Projekty poskytující viditelnost evropských hodnot a různých kultur.
 • Podpora celoevropských kulturních a uměleckých aktivit s cílem usnadnit přístup k zahraničním dílům prostřednictvím mezinárodních výstav, akcí, festivalů apod.
 • Implementace komunikační strategie a strategie značky s cílem zviditelnit účastníky této platformy.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace pro tuto výzvu činí 3,400,000 €.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 [mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru