Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

shutterstock_157240706.jpg
Share Button

Hlavním cílem této výzvy je podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii, dále podpořit nadnárodní rozšíření vysoce kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto dílům uvnitř i vně Evropské unie a v neposlední řadě oslovení nových čtenářů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 23. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora propagace evropské překladové literatury.
 • Podpora překladů z méně používaných jazyků2 do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl.
 • Podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů / komiksových románů, povídek nebo poezie.
 • Podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl, – podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu.
 • Větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů.

Forma a výše podpory:

 • Finanční příspěvek Evropské unie na žádost nesmí překročit 100 000 EUR nebo 50 % celkových způsobilých nákladů podle toho, která částka je nižší.

Specifika a omezení:

 • Jazyk originálu i překladu musí být oba úředně uznávanými jazyky zemí, které se tohoto programu účastní.
 • Překlady z latiny a starověké řečtiny do oficiálně uznávaných jazyků jsou také možné.
 • Jazyk překladu musí být mateřským jazykem překladatele.
 • Podporují se překlady z méně frekventovaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), neboť mohou přispět k širšímu oběhu těchto děl. Dále se doporučují překlady a propagace autorů, kteří získali Cenu Evropské unie za literaturu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>