Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Program Culture Moves Europe

Culture Moves Europe nabízí grant hostitelským organizacím na podporu zahraniční mobility umělců a kulturních profesionálů. Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu.

Příjem žádostí:

 • Výzva je otevřená do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzva se zaměřuje na organizace a právnické osoby (např. neziskové, soukromé, veřejné subjekty, nadace atd.), které působí v těchto odvětvích:
  • architektura, kulturní dědictví, design a módního návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění, výtvarné umění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je umožnit umělcům a kulturním pracovníkům internacionalizovat jejich aktivity:
  • Objevovat –⁠ objevovat bohaté evropské kulturní dědictví a inspirovat tak jejich kreativitu.
  • Tvořit –⁠ spolupracovat na tvorbě s dalšími umělci a kulturními pracovníky v zahraničí.
  • Vzdělávat se –⁠ účastnit se neformálního vzdělávání.
  • Propojovat se –⁠ rozvíjet a prohlubovat profesní vztahy v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora se skládá ze dvou částí:
  • A. Mobilitní grant:
   • cestovné – cílem Culture Moves Europe je povzbudit uchazeče, aby si vybrali udržitelný způsob cestování.
    • Do destinací, které jsou ve vzdálenosti do 600 km, není možné cestovat letecky a příspěvek na dopravu je 350 eur.
    • Pokud je destinace ve vzdálenosti 601 až 5 000 km, je příspěvek na dopravu 350 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
    • Pokud je destinace ve vzdálenosti 5 001 km a více, je příspěvek na dopravu 700 eur. Do destinace lze cestovat letecky, ale pokud zvolíte jiný dopravní prostředek, můžete získat další příspěvek ve výši až 350 eur.
 • per diem – denní příspěvek na ubytování, stravu, lokální dopravu atd. ve výši 75 eur.
 • B. Případné výdaje navíc:
  • podpora účastníků s hendicapem do výše až 100 %,
  • příspěvek 350 eur na jinou než leteckou dopravu,
  • příspěvek 150 eur na cesty na zaoceánská území,
  • příspěvek 80 eur na vízum,
  • příspěvek 100 eur pro účastníky, které mají dítě/děti ve věku do 10 let.

Specifika a omezení:

Podmínky výzvy jsou následující:

 • Doba trvání mobility (nezahrnuje dobu cesty):
  • pro jednotlivce: doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 60 dny,
  • pro skupiny jednotlivců (2–⁠5 osob): doba trvání se musí pohybovat mezi 7 a 21 dny.
 • Projekt nesmí začít dříve než 60 dnů od konce měsíce, v němž byla podána žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru