Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — projekty evropské spolupráce

Dotace  na podporu kooperace mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. května 2022.

Příjemce podpory:

 • Organizace působící v oblasti kultury a tvůrčích odvětvích.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců;
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst.
 • Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
 • Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 • Udržitelnost: přispět k Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
 • Digitalice: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím urychlit jejich přechod na digitální technologie mj. v reakci na pandemii covid-19;
 • Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);
 • Oborové zaměření: Projekty z oblasti literatury, hudby, architektury, kulturního dědictví, módy a designu a udržitelného kulturního cestovního ruchu se mohou zaměřit buď na jednu z výše uvedených priorit (priority 1 až 5), nebo na následující specifické oborové priority. Projektům realizujícím specifické oborové priority bude přiděleno 20 % rozpočtu výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový rozpočet je 68 607 267 eur a bude podpořeno přibližně 130 projektů.
 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur.
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur.
 • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur.

Specifika a omezení:

 • Doba trvání projektů: max. 48 měsíců.
 • Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru