Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — projekty spolupráce

Dotace na vytváření mezinárodních kontaktů, projektů spolupráce, školení umělců, výměnné pobyty mohou využít kulturní organizace jako divadla, festivaly, orchestry, hudební skupiny, divadelní skupiny  a další.

Příjem žádostí:

  • Od 1. ledna 2014 do 5. března 2014, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Právní subjekty s hlavní činností v oblasti kultury a kreativního odvětví. Výzva se týká zejména kulturních sdružení, festivalů, divadel, filmových společností apod.

Typy podporovaných projektů:

  • Kooprodukční aktivity, mezinárodní festival za účelem sdílení zkušeností umělců jednotlivých zemí, výměnný pobyt či stáž umělců, školení, semináře, webové stránky, inovativní projekty zaměřené na lepší komunikaci s publikem.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory u menšího projektu je 200 000 EUR. Dotace je poskytována maximálně do 60 % způsobilých nákladů.
  • Větší projekty mohou dosáhnout až na 2 000 000 EUR, což je přibližně 52 mil. Kč. Maximálně obdrží dotaci ve výši 50% z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

Žádat o dotaci mohou jen státy vyspecifikované níže:

  1. Členské státy EU, země a území, které jsou způsobilé k účasti na program v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/EC2.
  2. Země EFTA, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanovení Dohody o EHP.
  3. Švýcarská konfederace na základě oboustranné dohody.
  4. Země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s postupy definovanými v návaznosti na rámcovou dohodu.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru