Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Video games and immersive content development

Dotace na podporu vývoje narativních videoher a imerzivního obsahu, určených pro komerční distribuci (do vytvoření prvního hratelného prototypu/zkušební verze hry).

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je do 24. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žádost může podat herní studio, XR studio nebo audiovizuální produkční společnost.
 • Žádost nově může podat také konsorcium min. 2 společností (koordinátor/vedoucí projektu a partner).

Typy podporovaných projektů:

 • Narativní videohry nebo interaktivní narativní imerzivní projekty určené pro komerční distribuci,
 • příběh musí být vyprávěn v průběhu celé hry/projektu (in-game storytelling), ne pouze jako úvod nebo závěr.

Forma a výše podpory:

 • Fixní částka ve výši 60% odhadovaného uznatelného rozpočtu na vývoj (náklady jsou uznatelné až od podpisu smlouvy, v odůvodněných případech od podání žádosti),
 • max. 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Podmínky:
 • hlavní předmět činnosti společnosti – vývoj/výroba videoher, vývoj zábavního software nebo výroba audiovizuálních děl,
 • společnost je registrována v jedné z členských zemí programu MEDIA a vlastněna občany těchto zemí,
 • společnost (v případě konsorcia koordinátor) vyvinula/vyrobila alespoň jednu videohru nebo imerzivní projekt, který byl komerčně distribuován v období od 1. 1. 2021 do uzávěrky výzvy,
 • společnost (v případě konsorcia koordinátor nebo jeden z partnerů) musí vlastnit většinu práv k projektu,
 • v případě adaptace musí společnost (v případě konsorcia koordinátor nebo jeden z partnerů) doložit i práva k adaptaci,
 • produkční fáze (začínající od vytvoření prvního hratelného prototypu/zkušební verze hry) nesmí být naplánována dříve než za 10 měsíců od data uzávěrky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru