Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — Výzva programu Digital Europe na podporu Nového evropského Bauhausu

Cílem výzvy je vytvářet digitální řešení, která by mohla přispět k realizaci iniciativy Nový evropský Bauhaus a obecněji k přijetí jejích hodnot (udržitelnost, inkluzivita a estetika) v souvislosti s bydlením. Výzva má vést k lepší koordinaci mezi subjekty zapojenými do Nového evropského Bauhausu a digitálními subjekty. Cílem je také urychlit zavádění projektů Nového evropského Bauhausu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 22. února 2022, 17:00:00 bruselského času.

Příjemci podpory:

 • Účast je otevřena všem způsobilým subjektům podle článku 18 programu Digitální Evropa, zejména organizacím veřejného i soukromého sektoru, včetně malých a středních podniků, nevládních organizací a mezinárodních organizací.

Typy podporovaných aktivit:

 • V prvních dvou letech provádění budou činnosti organizovány do pěti hlavních oblastí: 
  • Nasazení digitální, multidimenzionální repliky Země (systému), umožňující různým skupinám uživatelů interakci s obrovským množstvím přírodních a socioekonomických informací (Destination Earth), jakož i další iniciativy na podporu datového prostoru Green Deal;
  • Zavedení a vylepšení evropské infrastruktury blockchainových služeb (EBSI) zřízené v rámci telekomunikačního programu CEF (2014–2020), nasazení případů použití a regulační sandbox pro standardizaci blockchainu;
  • Vytvoření a vylepšení evropského digitálního vládního ekosystému pro digitální transformaci veřejné správy na základě projektů financovaných prostřednictvím programu CEF Telecommunications (2014–2020) a programu ISA2 (2014–2020). Toho bude dosaženo poskytnutím platformy společných služeb pro orgány veřejné správy členským státům a přidruženým zemím, zavedením systému elektronické identity EU, podporou zavádění zásady „pouze jednou“ v souladu s nařízením o jednotné digitální bráně, a zavedením inkubátoru interoperability, který podpoří zavádění nových digitálních služeb;
  • Podpora bude rovněž poskytována pro digitalizaci evropského soudního systému a ochranu spotřebitele, zdraví a péči a pro pilotní digitální řešení pro vymáhání práva založená na umělé inteligenci;
  • Budování důvěry v digitální transformaci podporou udržitelnosti strategie Better Internet for Kids (BIK) (sdělení KOM(2012) 196 ze dne 2. 5. 2012 Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů) a Evropská observatoř digitálních médií zavedená prostřednictvím programu CEF Telekomunikace (2014–2020).

Forma a výše podpory:

 • Orientační rozpočet

 • Rozpočet na témata zahrnutá v této kapitole je 419,65 milionů EUR (částky čerpané z rozpočtu na rok 2022 závisí na dostupnosti prostředků stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2022 po přijetí rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým orgánem, resp. není-li rozpočet přijat, jak je stanoveno v systému prozatímních dvanáctin), rozdělí se takto: 
  • 155 milionů EUR na témata na podporu Zelené dohody, jako je iniciativa Destination Earth včetně digitálních dvojčat a další podpůrné akce;
  • 38 milionů EUR na témata nasazování Blockchainu;
  • 158,15 milionů EUR na akce provádějící, udržování a provozování evropského digitálního vládního ekosystému (EDGES);
  • 28 milionů EUR na akce s dodatečnou podporou veřejných služeb v konkrétních oblastech politiky (tj. soudnictví a ochrana spotřebitele, zdraví a bezpečnost);
  • 40,5 milionu EUR na opatření ke zvýšení důvěry v digitální transformaci.

Specifika a omezení:

 • Zavádění a nejlepší využití digitálních kapacit se zaměří na prioritní oblasti, jako je podpora Zelené dohody, malým a středním podnikům a veřejným orgánům při jejich digitální transformaci, a také poskytne zdroje na činnosti zahájené v předchozích programech, pro něž jsou pokračování financování je nezbytné, aby nedošlo k narušení poskytovaných služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru