Přeskočit na obsah

Kreativní Evropa — ZMINA: Rebuilding Projekty spolupráce — 2. výzva

Cílem výzvy je podpořit kulturní organizace, které spolupracují s partnery ze zemí Kreativní Evropy, včetně Ukrajiny, a předložit projekty spolupráce s vysokou viditelností. Projekty musí zvýšit prezentaci ukrajinské kultury v zahraničí a sdílet perspektivy v mezinárodním měřítku, zejména v oblasti reimaginace, reinventarizace a rekonstrukce komunit.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka: 07. 04. 2024.

Příjemci podpory:

 • Výzva k předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce je otevřena pro spolupráci zahrnující alespoň jednu ukrajinskou organizaci a alespoň jednu organizaci z jiné země programu Kreativní Evropa:
  • Umělecké nebo kulturní organizace usazené na neokupovaných územích Ukrajiny nebo v exilu. Patří sem soukromé i veřejné organizace s výjimkou místních orgánů odpovědných za kulturu (např. kulturní oddělení místních úřadů).
  • Způsobilé jsou výše popsané organizace, které již byly podpořeny během první národní výzvy programu ZMINA: Rebuilding.
  • Umělecké nebo kulturní organizace registrované v jiné zemi programu Kreativní Evropa než na Ukrajině, umělecká vzdělávací zařízení (akademie, konzervatoře, umělecké katedry vysokých škol) se sídlem na neokupované Ukrajině nebo v jiné zemi programu Kreativní Evropa.
  • Způsobilá jsou všechna kulturní a kreativní odvětví (výtvarné umění, scénické umění, filmová tvorba, literatura, městské kulturní plánování atd.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpořit kulturní organizace, které spolupracují s partnery ze zemí Kreativní Evropy, včetně Ukrajiny, a předložit projekty spolupráce s vysokou viditelností. Projekty musí zvýšit prezentaci ukrajinské kultury v zahraničí a sdílet perspektivy v mezinárodním měřítku, zejména v oblasti reimaginace, reinventarizace a rekonstrukce komunit.
 • Tato mezinárodní spolupráce musí zviditelnit ukrajinské umělce a kulturní produkci v ostatních zemích Kreativní Evropy a zvýšit prestiž a znalosti ukrajinských kulturních a tvůrčích organizací v jiných zemích a zároveň přinést nové společné perspektivy do ukrajinského a evropského kulturního a tvůrčího sektoru.

Forma a výše podpory:

 • Celkový rozpočet na první grantovou výzvu je 600 000 eur.
 • Maximální grant na jeden projekt činí 60 000 eur.
 • Předfinancování grantu činí 70 % poskytovaného grantu.

Specifika a omezení:

 • Projekty mezinárodní spolupráce:
  • by měly být realizovány především mimo Ukrajinu, v jedné z dalších zemí Tvůrčí Evropy,
  • mohou být rozšířením stávajícího ukrajinského projektu,
  • musí aktivně spolupracovat s přesně definovanými komunitami,
  • musí zahrnovat rozhovory na téma „rekonstrukce“, které se konají na kulturních nebo jiných místech,
  • musí zahrnovat viditelnou zahajovací akci (vernisáž, premiéru, předpremiéru atd.).
  • může zahrnovat tvorbu, ale musí zahrnovat prezentaci, především mimo Ukrajinu,
  • prezentace musí být významná, musí oslovit široké publikum, a to buď přímo, nebo prostřednictvím médií, a pokud možno také přispět k ukrajinské „kulturní diplomacii“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru